Retourprocedure

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

De koper heeft het recht om de ontvangen goederen, zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen te retourneren, onder de volgende voorwaarden:

  • Stuur ons binnen 30 dagen na ontvangst van uw order een e-mail samen met retourformulier welke product(en) u wilt retourneren. Klik hier voor het downloaden van het retourformulier.
  • De retour gezonden artikelen/producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen, ongewassen en onbeschadigd en in originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd incl. (kopie) factuur. Het risico van verlies of beschadiging tijdens transport is voor de verzender/klant.
  • Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde poststukken worden door vienas.nl niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.
  • Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 dagen aan u terugbetaald.
  • Indien u een verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal vienas.nl zorgen voor het verzenden van de juiste producten. Ook vergoedt Vienas.nl de gemaakte frankeerkosten volledig, tenzij de klant zelf een verkeerd product of verkeerde maat heeft besteld.
  • Stuur het artikel goed verpakt en gefrankeerd op naar:


        Retouradres: